Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Oog voor Samen (2018)

integraal schulden-, armoede- en minimabeleid 2019-2022

‘Oog voor SAM’ omvat het integraal schulden-, armoede- en minimabeleid voor de jaren 2019-2022 in de gemeente Emmen. Het kader voor het SAM-beleid bestaat uit de richting en ruimte die landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving ons biedt, het Emmense sociaal beleid ‘Samen Verder’ en de ambities die verwoord zijn in het collegeprogramma ‘Samen Investeren’. Deze kaders hebben we vertaald in beleidsuitgangspunten en vervolgens in zeven actielijnen. Daarin geven we concreet aan hoe we het SAMdoel willen bereiken. Dat doel is: Met een integrale, duurzame inzet en goed bereikbare, laagdrempelige dienstverlening meer mensen uit een (uitzichtloze) schulden- of armoedesituatie helpen. Rode draad in het SAM-beleid is ‘meer maatwerk’, omdat we geloven dat iedere SAM-hulpvraag uniek is en raakt aan alle leefgebieden van mensen.

Literatuurverwijzing: (2018). Oog voor Samen: integraal schulden-, armoede- en minimabeleid 2019-2022. Emmen: Gemeente Emmen.

Omschrijving