Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op naar een gezonde leefomgeving (2019)

werk maken van de wijk

Auteur(s): Henk Rosendal

Deze openbare les gaat in op het belang van het stimuleren van de volksgezondheid op wijkniveau (gezonde wijken) en het onderzoek daartoe dat er vanuit dit nieuwe lectoraat zal worden uitgevoerd in de komende periode.

Deze uitgave verschijnt in het kader van de openbare les als lector van het lectoraat De Gezonde Wijk bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Literatuurverwijzing: Rosendal, H. (2019). Op naar een gezonde leefomgeving: werk maken van de wijk. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij.

Omschrijving