Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op naar een toegankelijke openbare ruimte onder de Omgevingswet (2023)

Auteur(s): Robin Rauws

De openbare ruimte blijkt voor veel Nederlanders met een beperking niet voldoende toegankelijk: zij kunnen niet of slechts met veel moeite in de openbare ruimte sporten, spelen en bewegen. En dat terwijl onder meer artikel 1 van de Grondwet en het VN-verdrag Handicap wet- en regelgeving bieden.

Met de Omgevingswet komt er nog een stok bij: de instructieregel voor toegankelijkheid van de openbare buitenruimte. Is een omgeving die niet toegankelijk is voor iedereen dan wel echt beweegvriendelijk? En zo nee, hoe zorgen we hier dan voor?

Dit artikel is online gepubliceerd in Stadszaken.nl en verscheen op 7 november 2023. De auteur is junior onderzoeker bij het Mulier Instituut.

Literatuurverwijzing: Rauws, R. (2023). Op naar een toegankelijke openbare ruimte onder de Omgevingswet. Stadszaken.nl.

Omschrijving