Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op weg naar een beroepsvereniging 'buurtsportcoaches'? (2016)

inventariserend onderzoek naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches

In dit verkennend onderzoek ging het om de beantwoording van de volgende, vijf vragen: 

  • Waarom is een beroepsvereniging buurtsportcoaches belangrijk en waartoe dient deze te leiden?
  • Is er voldoende draagvlak onder verschillende betrokkenen voor het oprichten van een beroepsvereniging buurtsportcoaches?
  • Waaruit bestaat zo’n beroepsvereniging?
  • Welke stakeholders zijn belangrijk en op welke manieren moeten ze worden betrokken? 
Literatuurverwijzing: Steenbergen, J., Boers, E., & Lovink, R. (2016). Op weg naar een beroepsvereniging 'buurtsportcoaches'?: inventariserend onderzoek naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches. Ede: Kennispraktijk.

Omschrijving