Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020 (2018)

uitvoeringsplan NL Zwemveilig 2018-2020

Dit uitvoeringsplan borduurt voort op het totale plan van aanpak ‘Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020’, de resultaten van de projectperiode NL Zwemveilig 2016-2017 en de noodzaak tot verdere bundeling en verdieping van kennis over zwemveiligheid. In dit uitvoeringsplan zijn de uitdagingen qua zwemveiligheid uitgewerkt in een aantal specifieke speerpunten voor de periode 2018 tot en met 2020. 

Literatuurverwijzing: Nationaal Platform Zwembaden I NRZ (2018). Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020: uitvoeringsplan NL Zwemveilig 2018-2020. Ede: Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Omschrijving