Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op weg naar een monitor voor LO en schoolsport in Europa - KVLO (2018)

het European Physical Education Observatory project

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) neemt sinds januari 2018 als waarnemend partner deel aan het European Physical Education Observatory (EuPEO) project. Een door de Europese Unie ondersteund project dat zich richt op het bevorderen van een goede lichamelijke opvoeding in heel Europa door middel van het opzetten van een Europees monitoringssysteem voor lichamelijke opvoeding, schoolsport en lichaamsbeweging.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., & Dollee, E.C. (2018, november). Op weg naar een monitor voor LO en schoolsport in Europa - KVLO: het European Physical Education Observatory project.

Omschrijving