Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op weg naar rookvrije schoolterreinen (2019)

stand van zaken bij scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

In februari 2016 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op de Tabakswet (Dik-Faber, 2016). Dit amendement schrijft voor dat in 2020 een schoolterrein volgens de wet geheel rookvrij moet zijn.

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van het Trimbos-Instituut een onderzoek verricht naar de stand van zaken in 2018 met betrekking tot rookvrije schoolterreinen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De uitkomsten worden tevens vergeleken met eerdere metingen (2015 en 2016).

Voor dit onderzoek zijn kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld, in de vorm van een online vragenlijst en aanvullende interviews. De online vragenlijst is door 366 schoolleiders in het po, 709 schoolleiders in het vo en 94 schoolleiders in het mbo ingevuld. Zeven telefonische interviews zijn afgenomen onder schoolleiders werkzaam op mbo-instellingen met een gedeeltelijk rookvrij schoolterrein.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • In 2018 hebben nog niet alle scholen op het po, vo en mbo een rookvrij schoolterrein: 80 procent van de po-scholen, bijna twee derde van de vo-scholen (62%) en 14 procent van de mbo-scholen heeft een geheel rookvrij schoolterrein.
  • Steeds meer schoolleiders zijn op de hoogte van het amendement Tabakswet (78%).
  • Bij de realisatie van een rookvrij schoolterrein hebben de meeste scholen geen hulp gehad van een externe organisatie.
  • Motivatie voor scholen om het schoolterrein rookvrij te maken is dat scholen het als hun verantwoordelijkheid zien om een gezonde leeromgeving te bieden en dat ze het goede voorbeeld willen geven.
  • Van de scholen die aangeven nu nog gedeeltelijk rookvrij te zijn, verwacht ongeveer de helft voor 2020 geheel rookvrij te worden. Dit geldt voor het po, vo en mbo.
  • Van de niet-rookvrije scholen verschillen de ambities; verwacht wordt dat niet alle scholen in 2020 geheel rookvrij zullen zijn. 
Literatuurverwijzing: Dellas, V., Singh, A.S., & Slot-Heijs, J.J. (2019). Op weg naar rookvrije schoolterreinen: stand van zaken bij scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0009 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-599 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving