Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Opgroeien & opvoeden in vloeibare tijden (2018)

lectorale rede Maike Kooijmans

Auteur(s): Maike Kooijmans

Kinderen en jongeren van nu groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving, die veel nieuwe kansen biedt, maar ook nieuwe opvoedingsvragen met zich meebrengt. Majeure technologische ontwikkelingen, de digitalisering en globalisering maken dat vaste gewoonten, routines, normen en waarden van weleer onder druk staan. In een zogenoemde ‘vloeibare samenleving’ (naar de socioloog Zygmunt Bauman) zoeken veel ouders en professionele opvoeders nieuwe houvasten, om onze jeugd te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

Het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst wil inspelen op kwesties die voortkomen uit die vloeibare samenleving. Opvoedvraagstukken worden daarbij niet op individueel of gezinsniveau aangepakt, maar als collectieve maatschappelijke kwesties geduid. Met deze lectorale rede lanceert Kooijmans haar onderzoeksprogramma voor de komende jaren.

Literatuurverwijzing: Kooijmans, M.J.B. (2018). Opgroeien & opvoeden in vloeibare tijden: lectorale rede Maike Kooijmans. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek, lectoraat Opvoeden voor de toekomst.

Omschrijving