Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Opvallende stabiliteit en toch veel verandering in de sport (2019)

rapportage sport 2018

Auteur(s): IJdo Groot

Stabiele cijfers, maar toch ook veel verandering in sportgedrag, sportaanbod en sportbeleid. Dat is het beeld dat naar voren komt in de zesde Rapportage Sport 2018, die het Sociaal en Cultureel Planbureau in december 2018 publiceerde.

De redacteurs van deze rapportage, Annet Tiessen-Raaphorst van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Hugo van der Poel van het Mulier Instituut, reflecteren in dit artikel uit het vaktijdschrift Sport & Gemeenten op de opvallendste bevindingen. 

Literatuurverwijzing: Groot, I. (2019, maart). Opvallende stabiliteit en toch veel verandering in de sport: rapportage sport 2018. Sport & Gemeenten 67 (pp. 66-69)

Omschrijving