Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Opvoeden door stoeien (2004)

tolerantie en sociaal gedrag door contact en ontdekkend bewegen, met veel spel- en lessuggesties

Auteur(s): Yos Lotens

Als jonge mensen – en dieren – zich willen uitleven, gaan ze stoeien. Maar stoeien is meer dan alleen een manier om je overtollige energie kwijt te raken. Het is een belangrijk aspect van de (bewegings)-opvoeding. Kinderen ontwikkelen al stoeiend hun motoriek en doen tegelijkertijd ervaringen op in de omgang met anderen. Ze leren hun emoties te beteugelen, vertrouwen te schenken en anderen te vertrouwen. ‘Alleen zonder pijn is het fijn’ is een inzicht dat elk kind zich direct eigen maakt. Stoeispelen zijn een verrijking van het bewegingsonderwijs binnen alle schoolmuren. Stoeien is een intensieve manier van bewegen die veel vraagt van de concentratie en de motorische coördinatie. Aan de andere kant vereist het weinig specifieke technische vaardigheden; iedereen is in staat om op zijn eigen niveau en op zijn eigen manier te stoeien. Stoeien is verbonden aan speljudo en kan worden gezien als voorbereidend judo. Dit boek behandelt uitgebreid de pedagogische mogelijkheden die het stoeispel biedt en de voorwaarden waaronder men het kan spelen. Tevens bevat het boek een groot aantal in de praktijk uitvoerig getoetste spel- en lessuggesties.

Literatuurverwijzing: Lotens, Y. (2004). Opvoeden door stoeien: tolerantie en sociaal gedrag door contact en ontdekkend bewegen, met veel spel- en lessuggesties. Rijswijk: Uitgeverij Elmar BV.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-0072 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving