Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Opvoeders met ballen (2011)

een kwalitatief onderzoek naar de vraag of en hoe de manier van lesgeven van sportleiders en trainers wordt beïnvloed door de betekenissen die zij geven aan opvoeden door sport

Auteur(s): Annemarie de Mooij

Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de verschillen en overeenkomsten in manier van lesgeven tussen sportleiders in de wijk en trainers van sportverenigingen. Tevens zal bekeken worden of deze manier van lesgeven gerelateerd is aan de betekenissen die sportleiders en trainers geven aan de rol die zij kunnen spelen in opvoeding van kinderen door sport. Dit onderzoek is de afsluiting van de tweejarige masteropleiding Sportbeleid en Sportmanagement aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Literatuurverwijzing: Mooij, A. de (2011). Opvoeders met ballen: een kwalitatief onderzoek naar de vraag of en hoe de manier van lesgeven van sportleiders en trainers wordt beïnvloed door de betekenissen die zij geven aan opvoeden door sport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving