Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: inzet van buurtsportcoach als schakel en makelaar (2016)

Organisatie(s): Kenniscentrum Sport

Tips voor de inzet van buurtsportcoach als schakel en makelaar

  1. De buurtsportcoach kan een rol spelen in een warme overdracht van deelnemers van zorg naar regulier beweegaanbod. Deze overstap is voor deelnemers vaak spannend en moeilijk. Alleen doorverwijzen is vaak onvoldoende. Begeleiding hierbij is gewenst, maar zorgverleners hebben daar geen tijd voor. De buurtsportcoach kan deze begeleiding (deels) bieden en deelnemers meenemen naar of introduceren bij reguliere beweeggroepen.
  2. De buurtsportcoach kan kennismakingslessen of een tussenstap beweeggroep voor mensen met een gezondheidsrisico organiseren of begeleiden. Voordeel is dat de groepsbinding bij kan dragen aan motivatie van deelnemers. Via kennismakingslessen kunnen deelnemers kennismaken met een divers aanbod en zoeken naar de activiteit die het beste bij hen past. Met een tussenstap beweeggroep, zoals Meer Bewegen voor Ouderen, kun je nauw aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de groep. Nadeel is dat deelnemers vaak in de tussenstap beweeggroep willen blijven bewegen, en dat de overstap naar regulier aanbod nog niet gezet is.
  3. De buurtsportcoach kan tijd en energie steken in het opstarten en onderhouden van lokale netwerken. Bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkbijeenkomsten waarbij zorgverleners en sport- en beweegleiders hun aanbod aan elkaar presenteren. Of door een groep zorgverleners een rondleiding te geven over een sportpark, fitnesscentrum of andere accommodatie.
  4. De buurtsportcoach kan bijscholingsbijeenkomsten organiseren om sport- en beweegleiders te leren waar ze op moeten letten in de begeleiding van mensen met een gezondheidsrisico. Als een dergelijke bijscholing gegeven wordt door zorgverleners uit de wijk, snijdt het mes aan twee kanten en leren ze elkaar ook kennen!

 

Op zoek naar meer tips?
Lees: Tien tips voor buurtsportcoaches voor een goede samenwerking tussen sport en zorgverleners.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport (2016). Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: inzet van buurtsportcoach als schakel en makelaar.

Omschrijving