Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ouderen in de sportvereniging (2018)

factsheet 2018/23

Dit factsheet geeft inzicht in de positie van ouderen binnen de georganiseerde sport vanuit het perspectief van verenigingen en sportbonden. Via het representatieve Verenigingspanel van Nederlandse sportverenigingen (n=450) hebben onderzoekers van het Mulier Instituut vragen gesteld over de betrokkenheid van ouderen in de sportvereniging.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Een op de zes leden van een sportvereniging is gemiddeld 65 jaar of ouder, een toename sinds 2012 en 2009 waar een op de tien leden ouder dan 65 jaar was.
  • Negen op de tien verenigingsbestuurders geven aan dat – in ieder geval een deel van – hun 50-plus leden actief sport op de vereniging. Bij acht op de tien verenigingen vervullen 50-plus leden tevens vrijwilligersfuncties.
  • Ouderen sporten meestal mee in het reguliere aanbod; vier op de vijf verenigingen bieden geen speciaal aanbod voor 50-plussers aan. Een vijfde heeft wel een speciaal aanbod: dit zijn vooral de grote verenigingen.
  • Clubs met veel oudere leden zijn vaker kleinere verenigingen die individuele takken van sport aanbieden. Sportclubs met een hoog aandeel ouderen zijn onder meer fiets-, biljart- en golfclubs (individueel); jeu de boules en tennis (semi-individueel); en bridge- en bowlsclubs (teamsport).

Vanwege de toenemende vergrijzing zullen sportverenigingen voor het bestaansrecht van de vereniging of behoud van het huidig ledental zich waarschijnlijk actiever moeten (gaan) richten op oudere doelgroepen en hun specifieke wensen en mogelijkheden. Sportverenigingen ervaren nu speciaal aanbod voor ouderen vaak niet als nodig, maar onderzoek en praktijk laten zien dat specifiek aanbod en goede begeleiding ouderen wel kan stimuleren om te gaan of te blijven sporten.

Literatuurverwijzing: Brandsema, A., Elling, A., & Maasdam, S. (2018). Ouderen in de sportvereniging: factsheet 2018/23. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving