Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ouders en professionals over de activiteiten van ouderbetrokkenheid bij naschools onderwijsprogramma Playing for Success (2013)

Auteur(s): Kelly van Leeuwen

Van alle schoolgaande jeugd in Nederland presteert 10% minder goed dan verwacht mag worden gezien hun cognitieve aanleg. Playing for Success (PfS) is een naschoolsprogramma voor onderpresterende kinderen om zowel aan taal-, reken- en ICT-vaardigheden te werken als aan hun sociaal-emotioneel welbevinden. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs positieve invloed heeft op zowel de cognitieve ontwikkeling als het sociaal-functioneren van kinderen. Vanuit het landelijke management van PfS is echter weinig zicht welke activiteiten leercentra uitvoeren met ouders en wat voor invloed deze activiteiten hebben op de betrokkenheid van ouders bij PfS. Er zijn interviews gehouden met negen centrum-managers, negen docenten PfS en zestien ouders van deelnemende kinderen, aangevuld met observaties en documenten. Uit de resultaten blijkt dat managers en docenten vooral contact met ouders hadden tijdens de eerste en laatste bijeenkomst, tijdens het vervoer van de leerlingen en door middel van social media. In deze activiteiten werd veel aandacht besteed aan de houding van ouders richting PfS en de manier van werken, minder aandacht werd besteed aan activiteiten waarbij de sociale omgeving van ouders betrokken werd. Ook was het lastig om te consequenties van deze activiteiten op te merken bij ouders. De mogelijkheden van social media zouden kunnen worden uitgebreid, zodat ouders eerder met vragen kunnen komen. Daarnaast bleek het lastig om van ouders die niet naar PfS kwamen en ouders met een niet-Nederlandse achtergrond te betrekken. PfS zou mogelijk kunnen samenwerken met een partner uit de zorg- en welzijnsector, zodat zij bij vraagstukken op het grensvlak onderwijs en welzijn kunnen ondersteunen.

Literatuurverwijzing: Leeuwen, L.M.K. van (2013). Ouders en professionals over de activiteiten van ouderbetrokkenheid bij naschools onderwijsprogramma Playing for Success. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving