Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ouders over zwemveiligheid en zwemles (2018)

Auteur(s): Jarno Hilhorst

Vanuit het project NL Zwemveilig is onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders wat betreft zwemlessen en hoe ze denken over zwemveiligheid. Uit de uitgevoerde online peiling in mei 2018 blijkt onder meer dat:

  1. ouders met name op basis van afstand en beschikbaar tijdstip en/of beschikbare dag kiezen voor een zwemlesaanbieder
  2. ouders in vergelijking met 2016 zich nu vaker oriënteren op verschillen in de manier van zwemles geven
  3. ouders vaker dan in 2016 overstappen naar een andere zwemlesaanbieder vanwege ontevredenheid over manier van lesgeven of kwaliteit (27%)
  4. ouders het meestal leuk vinden om bij de zwemlessen te kijken
  5. ouders vinden dat er landelijk één herkenbaar zwemdiploma moet zijn, vinden dat er één organisatie moet zijn die controleert of wordt voldaan aan de landelijke norm voor zwemveiligheid en ze vertrouwen erop dat de overheid zwemlesaanbieders controleert
  6. ouders de eind 2017 geïntroduceerde Nationale Norm Zwemveiligheid veelal nog niet kennen
  7. ouders het belangrijk vinden dat hun kind na het behalen van de zwemdiploma’s regelmatig blijft zwemmen.
Literatuurverwijzing: Hilhorst, J. (2018). Ouders over zwemveiligheid en zwemles. Ede: Nationale Raad Zwemveiligheid.

Omschrijving