Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Outdoor fitness in Den Haag (2015)

een onderzoek naar het gebruik en de succesfactoren van zeven Haagse fitplaatsen

De gemeente Den Haag streeft naar een sportief en vitaal Den Haag, naar een stad waarin sport voor iedereen toegankelijk is en alle Hagenaars een actieve en gezonde leefstijl hebben. Goede sportvoorzieningen met voor iedereen wat wils maken onderdeel uit van deze ambitie. Een voorbeeld van zulke sportvoorzieningen zijn de Haagse ‘fitplaatsen’: openbare sportvoorzieningen met veilige en laagdrempelige fitnesstoestellen. De gemeente heeft sinds 2010 zeven fitplaatsen aangelegd. De komende jaren wil zij het aantal fitplaatsen uitbreiden en de bestaande fitplaatsen optimaliseren. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik en de succesfactoren van de fitplaatsen heeft het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool met subsidie van de gemeente Den Haag een onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek stonden twee vragen centraal:

 1. Door wie, hoe vaak en voor welke doeleinden worden de fitplaatsen in Den Haag gebruikt?;
 2. Wat zijn belangrijke randvoorwaarden en succesfactoren voor het gebruik van fitplaatsen? Op basis van de onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen geformuleerd ter optimalisatie van bestaande fitplaatsen en is een stappenplan opgesteld met aandachtspunten voor nog te realiseren fitplaatsen.
Literatuurverwijzing: Herpen, N.A. van, Hordijk, D., & Vries, S.I. de (2015). Outdoor fitness in Den Haag: een onderzoek naar het gebruik en de succesfactoren van zeven Haagse fitplaatsen. Den Haag: De Haagse Hogeschool, Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving.

Omschrijving

 • Jaar:
  2015
 • Plaats:
  Den Haag
 • Uitgever(s):
  De Haagse Hogeschool, Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving
 • Collatie:
  49 p.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):