Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Overgewicht bij lagere sociaaleconomische groepen - review rapport Erasmus MC (2015)

Begin mei kwam de Wereldgezondheidsorganisatie WHO met een bericht dat overgewicht in veel Europese landen de komende jaren nog zal stijgen. Nederland lijkt volgens de voorspelling een positieve uitzondering te zijn. In de Volkskrant van 6 mei probeert hoogleraar Jaap Seidell hiervoor een verklaring te vinden. Hij betoogt onder meer dat Nederlanders zich veel verplaatsen door te wandelen of te fietsen en dat de Nederlandse overheid al sinds midden jaren 90 overgewicht als prioriteit heeft. In dit artikel stelt hij ook dat overgewicht een ingewikkeld probleem is, dat het meest voorkomt onder lager opgeleiden en bij de lage inkomens.

Lees het hele artikel.

Literatuurverwijzing: Weghorst, B., Poiesz, N., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Overgewicht bij lagere sociaaleconomische groepen - review rapport Erasmus MC.

Omschrijving