Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Overweight and respiratory and cardiovascular health in children (2012)

the piama birth cohort study

Auteur(s): Marga Bekkers

Het doel van dit proefschrift is de samenhang tussen luchtwegproblemen en risicofactoren voor hartvaatziekten, en overgewicht bij kinderen nader te onderzoeken. Daarnaast hebben we bestudeerd of middelomtrek belangrijker is dan BMI voor deze gezondheidsuitkomsten bij kinderen. Deze studie is uitgevoerd in de Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie (PIAMA) studie. In de laatste decennia is het aantal kinderen met overgewicht sterk gestegen. Overgewicht ontwikkelt zich meestal op jonge leeftijd en vaak leidt dit ook tot overgewicht in de volwassenheid. Overgewicht bij volwassenen is een sterke risicofactor voor verschillende chronische ziekten. Volwassenen die in hun kindertijd al overgewicht hadden, lopen wellicht een nog groter risico op gezondheidsproblemen dan volwassenen die pas later overgewicht krijgen. Het is aangetoond dat risicofactoren voor hartvaatziekten, zoals hoge bloeddruk, al aanwezig zijn bij kinderen met overgewicht. Het aantal mensen met astma is ook sterk gestegen aan het eind van de vorige eeuw. Kinderen en volwassenen met overgewicht hebben vaker astma dan mensen met een normaal gewicht. De meest gebruikte maat om te bepalen of mensen overgewicht hebben is BMI (body mass index=gewicht(kg)/lengte(m)2). Over de validiteit van BMI als indicator voor overgewicht wordt nog altijd gediscussieerd. Middelomtrek is geopperd als maat die overgewicht beter weergeeft. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat buikvet sterker geassocieerd is met gezondheidsuitkomsten dan de totale vetmassa in het lichaam.

Literatuurverwijzing: Bekkers, M.B.M. (2012). Overweight and respiratory and cardiovascular health in children: the piama birth cohort study. Marga Bekkers.

Omschrijving