Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Overzicht provinciale programma's 2019 – 2023 (2019)

provinciaal beleid op 8 thema's

Auteur(s): Wessel van Vliet

Platform31 maakte samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) een thematisch overzicht van de provinciale collegeprogramma’s. Dit overzicht biedt de mogelijkheid om de concrete beleidsvoornemens van de provincies op 8 thema’s en 31 subthema’s te vergelijken.

Bij de samenstelling hebben we per provincie de belangrijkste concrete beleidsvoornemens op een rij gezet binnen de zeven kerntaken van de provincies:

  1. Ruimtelijke ontwikkeling, Water en Wonen
  2. Vitaal Platteland
  3. Mobiliteit
  4. Klimaat en Energie
  5. Regionale economie
  6. Cultuur (met onderdeel Sport)
  7. Kwaliteit Openbaar Bestuur
Literatuurverwijzing: Vliet, W. van (2019). Overzicht provinciale programma's 2019 – 2023: provinciaal beleid op 8 thema's. Den Haag: Platform 31.

Omschrijving