Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Pak uit, sportschoenen aan' (2010)

een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die human resource managers toekennen aan bewegingsstimulering op het werk

Auteur(s): Maartje Snelders

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven Human Resource managers aan bewegingsstimulering op het werk? Om deze vraag goed te beantwoorden, is gekozen voor een kwalitatief onderzoek met een interpretatieve en kritische benadering. Er zijn elf semi-gestructureerde interviews gehouden met Human Resource managers van verschillende bedrijven. Deze bedrijven zijn onder andere werkzaam in de voedingsbranche en zakelijke dienstverlening. Uit de interviews komt onder andere naar voren dat bewegen door de Human Resource managers als een onderdeel van een gezonde leefstijl gezien wordt. De meeste organisaties organiseren naast bewegingsstimulering, ook gezond voedsel, een health check en stoelmassages. De verantwoordelijkheid om hier gebruik van de maken ligt bij de werknemers, maar de Human Resource managers vinden het wel belangrijk om dit te faciliteren en stimuleren. Gezondheid bestaat volgens de Human Resource managers uit een mentale en fysieke component, waarbij de mentale component belangrijker wordt geacht dan de fysieke. Om deze initiatieven te laten slagen is het belangrijk dat de directie achter de initiatieven staat en dat de initiatieven aansluiten bij de wensen van de werknemers. Bewegingsstimulering heeft zeker een toekomst. Zowel de werkgevers als de werknemers zien de voordelen van bewegen via de werkgever. De uitdaging voor organisaties als Sport & Zaken ligt in het meetbaar maken van de initiatieven zodat deze makkelijker te legitimeren zijn. Ook het samenwerken met andere partijen die vergelijkbare initiatieven aanbieden is aan te bevelen.

Literatuurverwijzing: Snelders, M.A. (2010). 'Pak uit, sportschoenen aan': een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die human resource managers toekennen aan bewegingsstimulering op het werk. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving