Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Pakketadvies 2009 (2009)

CVZ

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar basispakket dat voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk is. Het basispakket kent een uitgebreide dekking voor de gevolgen van gezondheidsproblemen. Met zijn advisering over de gehele breedte van het pakket zorgt het CVZ voor een verantwoord basispakket voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daaronder verstaat het CVZ een pakket voor nu en in de toekomst dat berust op een balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid en waarvoor maatschappelijk draagvlak bestaat.

Het Pakketadvies 2009 is een bundeling van nieuwe en al uitgebrachte adviezen en standpunten op het terrein van de Zvw en de AWBZ. Adviezen en standpunten over (de reikwijdte van) de te verzekeren prestaties leiden tot een verantwoord pakket waarvan gepast gebruik wordt gemaakt. Daarom adviseert het CVZ niet alleen over toelating van nieuwe interventies, maar ook over de mogelijke uitstroom van reeds opgenomen interventies.

Literatuurverwijzing: Haan, M.A. den, & Wit, J. de (2009). Pakketadvies 2009: CVZ. Diemen: College voor zorgverzekeringen.

Omschrijving