Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Participatie (2006)

jongeren doen mee, een praktische handleiding voor gemeenten

Acht praktijkvoorbeelden van jongerenparticipatie in verschillende gemeenten. De belangrijkste aspecten: het doel en de doelgroep, de betrokken partijen, de inbreng van jongeren zelf, het bereik en specifieke succes- en faalfactoren.
In deze korte handreiking worden een aantal voorbeelden gegeven van het gebruik en de inzet van jongerenparticipatie op terreinen als vrije tijdsbesteding, onderwijs en arbeid, inspraak. Daarnaast worden tips, randvoorwaarden en succes- en faalfactoren aangegeven, waarmee rekening gehouden kan worden als men jongerenparticipatie in praktijk wil brengen.

Literatuurverwijzing: (2006). Participatie: jongeren doen mee, een praktische handleiding voor gemeenten. Utrecht: Forum.

Omschrijving