Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Participatie en empowerment in de gezondheidsbevordering (2005)

professionals in de knel tussen ideaal en praktijk?

Auteur(s): Gaby Jacobs

Participatie van de ‘doelgroep’ blijkt een sleutelbegrip te zijn in het werken aan empowerment. Professionals hebben er de mond van vol, maar in de praktijk blijken ze te laveren tussen het ideaal van participatieve, zogenoemde bottom-up benaderingen aan de ene kant en de top-down structuur en beleid van de gezondheidsbevordering aan de andere kant.

Literatuurverwijzing: Jacobs, G. (2005). Participatie en empowerment in de gezondheidsbevordering: professionals in de knel tussen ideaal en praktijk?. Journal of social intervention: theory and practice 14 (pp. 29-39)

Omschrijving