Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Participatie in Vlaanderen 1 (2015)

basisgegevens van de participatiesurvey 2014

Tussen januari en november 2014 werd een representatieve steekproef van 3.965 Vlamingen tussen 15 en 86 jaar uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. Op basis van deze enquête kwam via een samenwerking tussen vier Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de Vlaamse overheid (de Steunpunten Cultuur, Sport, Media en het Jeugdonderzoeksplatform) deze publicatie tot stand. Voorliggende publicatie bevat de basisgegevens van de Participatiesurvey 2014. Het geeft inzicht in de vragenlijst, die wordt gemotiveerd en toegelicht, en in het proces van kwaliteitsbewaking bij de dataverzameling om gegevens te verkrijgen van de hoogst mogelijke kwaliteit. Daarnaast bevat het boek kerncijfers die een beeld geven van de participatie aan kunst en cultuur, sport en het verenigingsleven in Vlaanderen anno 2014, alsook over het mediagebruik, de mediawijsheid en nieuwsconsumptie van de Vlaming en de ouderlijke stimulansen en opvolging bij de vrijetijdsbesteding van hun kinderen. Het boek richt zich tot beleidsmakers, onderzoekers, actoren in het brede veld van cultuur, sociaal-cultureel werk, media, jeugd en sport, en andere geïnteresseerden in betrouwbaar cijfermateriaal over participatiegedrag. ‘Participatie in Vlaanderen. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014’ (Acco, 2015) bevat de analyse van de resultaten.

Literatuurverwijzing: Lievens, J., Siongers, J., & Waege, H. (2015). Participatie in Vlaanderen 1: basisgegevens van de participatiesurvey 2014. Leuven: Uitgeverij Acco.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-0043 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving