Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Participatief actieonderzoek met leerlingen van het vmbo (2023)

Naar meer bewegen op school, of toch niet?, factsheet 2023/4

Schaamte is een van de belangrijkste redenen dat leerlingen van het vmbo weinig bewegen op school naast de gymles. Maar ze willen ook niet méér bewegen op en rond de school in de pauze. Leerlingen willen wel meer bewegen tijdens de les. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder én samen met leerlingen van het vmbo.

De meeste leerlingen sporten niet op het schoolplein (87%) en willen niet meer bewegen dan ze nu doen (90%). Ze zien de pauze als moment om te eten of met vrienden te praten en niet als moment om te bewegen. Ook voelen ze zich niet comfortabel om te bewegen op school, omdat ze dan gaan zweten of zich bekeken voelen.

Meer bewegen in de les
Een deel van de leerlingen gaf aan dat zij wel meer wilden bewegen tijdens de les. Tijdens de les moeten leerlingen veel zitten. Ze zouden het leuk vinden om tussendoor bijvoorbeeld even een beweegspelletje te doen. Zo bewegen ze meer en kunnen ze wat energie kwijt.

Onderzoek samen met jongeren
Onderzoekers van het Mulier Instituut hebben voor dit onderzoek intensief met zes jongeren van het vmbo samengewerkt. De jongeren doken in het onderwerp en legden hun redenen uit om wel of niet te bewegen op school.

Daarna leerden de jongeren verschillende manieren om onderzoek te doen en bedachten ze zelf een onderzoeksvraag. De jongeren namen een vragenlijst af onder 83 tweedejaars leerlingen van het vmbo en interviewden zeven eerstejaars leerlingen van het vmbo.

Leerlingen serieus nemen
In dit onderzoek zijn vragen gesteld die leerlingen zelf belangrijk vonden. Ook hebben leerlingen de onderzoekers meer begrip gegeven over het onderwerp door uit te leggen waar sommige antwoorden vandaan kwamen.

De leerlingen presenteerden de bevindingen aan de directie en docenten van hun school en het lokale sportbedrijf. Zij waren onder de indruk van wat de leerlingen hadden uitgevoerd en toonden interesse in de resultaten. Ze wilden de optie van meer beweegmomenten in de les graag verder uitzoeken.

Literatuurverwijzing: Anselma, M., Venneker, E., & Nouwens, S. (2023). Participatief actieonderzoek met leerlingen van het vmbo: Naar meer bewegen op school, of toch niet?, factsheet 2023/4. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving