Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Passend onderwijs, professionalisering en deskundigheidsbevordering (2013)

Auteur(s): Ben Brinkman

Met de komst van passend onderwijs gaat het mbo zelf, in overleg met de student, vaststellen wat er nodig is om met een opleiding te beginnen en succesvol af te ronden. Deze verandering vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden zowel van specialistische begeleiders als docenten. De professionalisering hiervan richt zich zowel op het vakmanschap van afzonderlijke docenten als op belangrijke elementen in de professionele cultuur. Dit document gaat nader in op de professionalisering en deskundigheidsbevordering met betrekking tot passend onderwijs.

Literatuurverwijzing: Brinkman, B (2013). Passend onderwijs, professionalisering en deskundigheidsbevordering. 's Hertogenbosch: M&O groep.

Omschrijving