Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Patiëntprofielen (2009)

Onderzoeksrapport van het project ‘Patiëntprofielen’. De hoofdvraag van dit project luidde: “Is het mogelijk om richtlijnen te ontwikkelen om vraag naar en aanbod van beweegprogramma’s voor chronische zieken beter op elkaar af te stellen?” In dit project is voor drie chronische aandoeningen, te weten coronaire hartziekten, COPD en diabetes mellitus een overzicht gegeven van het huidige beweegaanbod en witte vlekken daarin, wensen en behoeften van patiënten, de keten van bewegen binnen en buiten de zorg (inclusief de casefinding wat betreft bewegingsarmoede).

Literatuurverwijzing: Jongert, M.W.A., Chorus, A.M.J., Stubbe, J.H., Stege, J.P., Schermers, P., Pronk, M.A., & Hespen, A.T.H. van (2009). Patiëntprofielen. Leiden: TNO Preventie en Zorg.

Omschrijving