Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Pedagogisch sportklimaat bij voetbalvereniging SML (2023)

onderzoek onder jeugdspelers, ouders en trainer-coaches

Dit rapport richt zich op voetbalclub SML in Arnhem, die een nieuw beleidsplan ontwikkelt, gericht op het creëren van een pedagogisch sportklimaat. SML heeft het Mulier Instituut gevraagd om het pedagogische sportklimaat te evalueren en inzicht te krijgen in de toekomstige wensen en behoeften van jeugdspelers, ouders en trainer-coaches. Dit onderzoek heeft als doel te begrijpen hoe het huidige pedagogische sportklimaat bij SML wordt ervaren en welke aandachtspunten er zijn voor de verdere ontwikkeling van het pedagogische sportbeleid.

Literatuurverwijzing: Suijlekom, A. van, & Bronkhorst, A. (2023). Pedagogisch sportklimaat bij voetbalvereniging SML: onderzoek onder jeugdspelers, ouders en trainer-coaches. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-991 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving