Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Pedagogisch sportklimaat in de gymsport (2022)

perspectieven van trainer-coaches, ouders en jeugdsporters

Over het algemeen beoordelen ouders en jeugdtrainers het pedagogisch sportklimaat op de gymsportvereniging als goed. Toch is er nog ruimte voor verbetering, vooral bij het beleid van de verenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ouders, trainer-coaches en jeugdsporters.

Vertrouwen in pedagogisch handelen van trainer, maar ook zorgen
In de gymsport vinden de meeste ouders (74%) de trainer van hun kind pedagogisch bekwaam. Toch maakt een op de zes ouders zich wel eens zorgen over de begeleiding die hun kind krijgt bij de vereniging. Bijvoorbeeld over of hun kind wel genoeg aandacht krijgt, vooral als de groep groot is.

Trainer verantwoordelijk voor veilige omgeving
Veel trainer-coaches voelen zich verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving door: duidelijke regels en afspraken te maken; sociaal-emotionele vaardigheden aan te leren; normen en waarden bij te brengen in de sportcontext.

De gymsporters zelf vinden het vooral belangrijk dat de trainer een positieve houding heeft en ingrijpt bij ruzie en dat er ruimte is voor grapjes en gezelligheid.

Beleid verschilt per vereniging
Het verschilt sterk per vereniging of er beleid gericht op het pedagogisch sportklimaat is. Zo wordt bij de selectie, begeleiding en beoordeling van trainers niet altijd naar pedagogische vaardigheden gekeken. Ook is niet overal sprake van ondersteuning op pedagogisch gebied.

Aanspreekpunten niet altijd zichtbaar
Daarnaast vinden ouders dat de zichtbaarheid van aanspreekpunten bij de verenigingen beter kan. Minder dan de helft van de ouders weet waar zij terecht kunnen bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. De helft van de ouders weet niet of de vereniging een vertrouwenscontact-persoon heeft.

Onderzoek onder ouders, trainers en kinderen
Voor dit onderzoek zijn digitale vragenlijsten breed uitgezet onder ouders (n=2947) en trainer-coaches (n=692) van jeugdsporters in de gymsport (verschillende disciplines, zowel recreatief als prestatief). De vragenlijsten zijn uitgezet door de KNGU (geen steekproef). Daarnaast zijn focusgroepgesprekken gevoerd met 42 kinderen (8-14 jaar) uit de gymsport.

Literatuurverwijzing: Suijlekom, A. van, Huiberts, I., Reitsma, M., & Elling, A. (2022). Pedagogisch sportklimaat in de gymsport: perspectieven van trainer-coaches, ouders en jeugdsporters. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-888 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving