Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Pedagogische bekwaamheden van de leraar lichamelijke opvoeding, wat vinden leerlingen daarvan? (2018)

Auteur(s): Hilde Bax

In het schooljaar 2016-2017 is de perceptie van leerlingen over de pedagogische bekwaamheden van hun leraar lichamelijke opvoeding op enkele scholen voor voortgezet onderwijs met een sportprofiel in de omgeving van Amsterdam onderzocht. De leerlingen zaten in de onderbouw en in de bovenbouw. Voor het verzamelen van data werd een schriftelijke vragenlijst gebruikt die is gebaseerd op de behoeftentheorie van Deci & Ryan (2000). Aan het onderzoek namen 1171 leerlingen deel. Een belangrijke uitkomst was dat de leerlingen van deze scholen de pedagogische bekwaamheden van hun leraar lichamelijke opvoeding (LO) hoog waardeerden.

Literatuurverwijzing: Bax, H. (2018, mei). Pedagogische bekwaamheden van de leraar lichamelijke opvoeding, wat vinden leerlingen daarvan?.

Omschrijving