Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Peil.Bewegingsonderwijs (2018)

2016-2017

Het peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs maakt inzichtelijk hoe het bewegingsonderwijs eruitziet op scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ook brengt het onderzoek de bewegingsvaardigheden, de houding tegenover bewegingsonderwijs en de bewegingsachtergrond in beeld van Nederlandse leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs (bo) en het laatste leerjaar van het speciaal basisonderwijs (sbo).

Literatuurverwijzing: (2018). Peil.Bewegingsonderwijs: 2016-2017. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Omschrijving