Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Peiling bewegingsonderwijs 2017 (2017)

verdiepende studie naar huidige lesgeefpraktijk van leerkrachten

Naar aanleiding van de peiling bewegingsonderwijs is een verdiepende studie uitgevoerd om meer zicht te krijgen op wat er daadwerkelijk in de lessen gebeurt en om praktijkvoorbeelden te kunnen delen. Voor de verdiepende studie is een selecte groep leerkrachten, die hebben deelgenomen aan de peiling, benaderd voor een schoolbezoek waarin een lesobservatie en een interview is gehouden. De leerkrachten die deel hebben genomen aan de verdiepende studie hebben hun praktijkvoorbeelden gedeeld. Deze voorbeelden en toelichtingen kunnen een inspiratiebron zijn voor leerkrachten in het bewegingsonderwijs. In dit rapport wordt verslag gedaan van die verdiepende studie.

Literatuurverwijzing: Spithoff, M., Naayer, H.M., Hartman, E., & Timmermans, A. (2017). Peiling bewegingsonderwijs 2017: verdiepende studie naar huidige lesgeefpraktijk van leerkrachten. Groningen: GION Onderwijs/Onderzoek.

Omschrijving