Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Percepties van jongeren zonder een beperking over inclusie van jongeren met cerebrale parese tijdens reguliere sportactiviteiten (2016)

een kwalitatief onderzoek

Auteur(s): Babet Zwart

Dit onderzoek richt zich op de percepties van jongeren zonder een fysieke beperking over inclusie van jongeren met cerebrale parese (CP) bij sportactiviteiten. Acht jongeren van 12 tot 18 jaar zijn door middel van een semigestructureerd interview gevraagd naar hun percepties met betrekking tot inclusie van jongeren met CP bij sportactiviteiten. Als secundaire vraag is onderzoek gedaan naar de percepties over inclusie in de gymles. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren positieve en negatieve percepties hebben wat betreft inclusie van jongeren met CP bij sport. Inclusie in de gymles lijkt overwegend positief te worden bekeken. 

Literatuurverwijzing: Zwart, B.J. (2016). Percepties van jongeren zonder een beperking over inclusie van jongeren met cerebrale parese tijdens reguliere sportactiviteiten: een kwalitatief onderzoek. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving