Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Perfectionisme en eetstoornis-symptomen bij turnsters (2016)

de rol van psychologische behoeftefrustratie door coaches

Auteur(s): Marieke Schreurs

Dit onderzoek richt zich op het mediërende effect van behoeftefrustratie op de relatie tussen perfectionisme en eetstoornis-symptomen in de sport. Perfectionisme is, zowel binnen als buiten de sport, een predictor die regelmatig in verband is gebracht met eetstoornis-symptomen. Dit construct maakt onderscheid tussen zowel adaptief als maladaptief perfectionisme. Adaptief perfectionisten worden gekenmerkt door het stellen van hoge, maar realistische standaarden, terwijl maladaptief perfectionisten extreme en onrealistische prestatieverwachtingen van zichzelf hebben. De relatie tussen perfectionisme en eetstoornissymptomen zou kunnen worden verklaard door de frustratie van de drie psychologische basisbehoeften van de Zelfdeterminatietheorie. 113 Nederlandse wedstrijdturnsters vulden een online vragenlijst in die bestond uit metingen van perfectionisme (S-MPS-2), behoeftefrustratie (PNTS) en eetstoornis-symptomen (EDI-2-NL). Na controle voor BMI en leeftijd, bleek uit de regressie-analyse dat zowel een hogere score op maladaptief als adaptief perfectionisme een hogere score op eetstoornis-symptomen weergaf. Adaptief perfectionisme voegde echter geen verklaarde variantie toe aan de relatie tussen maladaptief perfectionisme en eetstoornis symptomen, waardoor alleen maladaptief perfectionisme werd meegenomen in de mediatieanalyse. Door middel van de macro PROCESS voor SPSS werd gevonden dat behoeftefrustratie de relatie tussen maladaptief perfectionisme en eetstoornis-symptomen partieel medieert.

Literatuurverwijzing: Schreurs, M. (2016). Perfectionisme en eetstoornis-symptomen bij turnsters: de rol van psychologische behoeftefrustratie door coaches. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving