Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Persoonlijke ontwikkeling en reflectie als proces voor leren doceren (2017)

“education is not the learning of facts, but training of the mind to think”

Auteur(s): Manon Olthof

Tijden veranderen en daarmee onze rol als docent ook. We gaan toe naar een onderwijsstructuur waarin niet de docent, maar de studenten leidend zouden moeten zijn. Een rol waarin voor de docent het coachen belangrijker wordt dan eenzijdig doceren.

Literatuurverwijzing: Olthof, M. (2017, juli). Persoonlijke ontwikkeling en reflectie als proces voor leren doceren: “education is not the learning of facts, but training of the mind to think”. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 24-27)