Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical activity and cardiometabolic health (2020)

focus on domain-specific associations of physical activity over the life course

Auteur(s): Oyuntugs Byambasukh

Het hoofddoel van dit proefschrift is om de associaties tussen lichamelijke activiteit in de verschillende domeinen te relateren aan meerdere cardiometabole risicofactoren. Een bijzondere focus ligt op het vaststellen of deze associaties afhankelijk zijn van domeinen van het dagelijkse leven, of potentiële gezondheidsvoordelen tijdens de levensloop kunnen veranderen, en om dit te bestuderen in de context van chronische ziekten.

In dit proefschrift hebben we vastgesteld dat de potentiële voordelen van matig tot-intensieve lichamelijke activiteit in het dagelijkse leven afhangen van de domeinen van lichamelijke activiteit, hetzij beroepsmatig of niet- beroepsmatig. Een hogere mate van niet-beroepsmatig matig-intensief bewegen wordt geassocieerd met een lager risico op cardio-metabole risicofactoren. Het gaat dan om een lagere kans op een vette lever (hoofdstuk 2) of hypertensie (hoofdstuk 3) en minder toename van het lichaamsgewicht (hoofdstuk 4). Ook bij mensen met een niertransplantatie was een hogere mate van matig-intensief bewegen gerelateerd aan betere lange termijn uitkomsten, zoals minder kans op post-transplantatie diabetes mellitus en vroegtijdige (cardiovasculaire) sterfte (hoofdstuk 5).

Naast bewegen in de vrije tijd kan met name matig-intensief woon-werkverkeer gezondheidsvoordelen bieden (hoofdstukken 3 en 4). Daarmee kan het worden beschouwd als een optie om het aanbevolen niveau van matig-intensief bewegen te halen (hoofdstukken 2-5).

Meer matig-intensief bewegen in een beroepsmatige context is daarentegen niet direct geassocieerd met minder kans op cardio-metabole risicofactoren (hoofdstukken 2-4). Zelfs bij mensen met een niertransplantatie, waar werken een indicatie kan zijn van een relatief goede gezondheid, hadden personen die beroepsmatig veel actiever waren geen betere gezondheid. Daarom is het in de beweegrichtlijnen mogelijk van belang om onderscheid te maken tussen matigintensief bewegen in de vrije tijd, voor woon-werkverkeer of voor werk. Zo beschouwd lijkt matig-intensief bewegen op het werk geen vervanging voor matigintensief bewegen voor woon-werkverkeer of in de vrije tijd.

Literatuurverwijzing: Byambasukh, O. (2020). Physical activity and cardiometabolic health: focus on domain-specific associations of physical activity over the life course. Groningen: Oyuntugs Byambasukh.

Omschrijving