Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical activity and cognitive vitality (2023)

insights from the Rotterdam study and an intervention study in healthy older adults

Auteur(s): Sara Galle

De toenemende levensverwachting en wereldwijde veroudering van de bevolking gaat gepaard met een epidemie van leeftijdsgerelateerde cognitieve stoornissen en dementie. Bij het uitblijven van een passende medicamenteuze behandeling om cognitieve achteruitgang en dementie te voorkomen of te genezen, is de focus in het onderzoek verplaatst naar veelvoorkomende risicofactoren en leefstijlinterventies gericht op het verminderen van deze risicofactoren. Het bestrijden van fysieke inactiviteit wordt beschouwd als een veel belovende interventie om de ontwikkeling van cognitieve achteruitgang en dementie te vertragen of te voorkomen.

In dit proefschrift is onder andere onderzocht in hoeverre er sprake is van een oorzakelijk verband tussen de mate van fysieke activiteit en (het behoud van) cognitieve vitaliteit in het proces van veroudering.

Literatuurverwijzing: Galle, S.A. (2023). Physical activity and cognitive vitality: insights from the Rotterdam study and an intervention study in healthy older adults. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Omschrijving