Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical activity and mental health in middle-aged and older adults (2023)

Auteur(s): Amy Hofman

In dit proefschrift is de relatie tussen fysieke activiteit en mentale gezondheid onderzocht, waarbij rekening is gehouden met de relatie tussen fysieke activiteit, zitgedrag en slaap. Het proefschrift is  gebaseerd op data van het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO), een prospectief cohort onderzoek onder volwassenen van 40 jaar en ouder. 

De resultaten tonen aan dat meer tijd besteed aan intensieve beweging is gerelateerd aan minder depressieve symptomen wanneer deze tijd in de plaats komt van sedentair gedrag of slaap. Er was geen associatie tussen fysieke activiteit en angstsymptomen. De resultaten laten ook zien dat meer tijd besteed aan sedentair gedrag of slaap is gerelateerd aan een mindere slaapkwaliteit wanneer deze tijd ten koste gaat van slaap, maar niet van andere activiteiten. Meer fysieke activiteit bleek niet  gerelateerd aan een betere slaapkwaliteit.

Daarnaast zijn enkele van de mogelijke onderliggende mechanismen onderzocht: het verband tussen fysieke activiteit en hersenvolumes, en tussen genetische factoren en immuun markers en mentale gezondheid. De resultaten bevestigen dat genetische factoren een rol spelen in de ontwikkeling van depressie. Hersenstructuur en immuniteit konden niet als relevante mechanismen worden aangemerkt. Echter, studies met een langere doorlooptijd en meer herhaalde metingen zijn nodig om dit verder te onderzoeken.

Gezamenlijk laten de resultaten in dit proefschrift zien dat nieuwe en innovatieve methoden nodig zijn in onderzoek naar fysieke activiteit en mentale gezondheid. Ondanks dat veelal kleine effecten zijn gevonden, kunnen de resultaten in dit proefschrift belangrijk zijn voor preventie van fysieke inactiviteit en mentale problemen.

Literatuurverwijzing: Hofman, A. (2023). Physical activity and mental health in middle-aged and older adults. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Omschrijving