Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical activity in older adults (2016)

walking economy and circadian pattern

Auteur(s): Giulio Valenti

Kennis over de lichamelijke activiteit van ouderen, wat betreft energiegebruik en activiteitspatroon, kan leiden tot kennis over de leeftijd gerelateerde daling van de lichamelijke activiteit. Ook kan dit inzicht nieuwe strategieën suggereren voor interventie. Uit dit proefschrift komt naar voren dat bij ouderen lopen een activiteit met een hogere intensiteit is dan de overige activiteiten en zo een belangrijke bijdrage levert aan de dagelijkse lichaamsbeweging. Energiegebruik tijdens lopen neemt toe met de leeftijd en komt tot uiting in een verhoogde stapfrequentie en onregelmatige lichaamsversnelling in het horizontale vlak. Fitness training vertraagt de leeftijdsgebonden toename van het energiegebruik tijdens lopen. Fitte ouderen blijven langer actief gedurende de dag. De leeftijdsgebonden toename van het energiegebruik tijdens de nacht hangt niet samen met lichamelijke activiteit maar met een afname van de kwaliteit van slaap.

Literatuurverwijzing: Valenti, G. (2016). Physical activity in older adults: walking economy and circadian pattern. Maastricht: Maastricht University.

Omschrijving