Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical activity in the digital age (2017)

an empirical investigation into the motivational affordances of online fitness communities

Auteur(s): Jeroen Stragier

Het doel van dit proefschrift is de ontwikkeling en empirische toetsing van een theoretisch model waarin de motivaties voor (langdurig) gebruik van online fitness communities worden blootgelegd. 

Beweeggedrag volhouden is lastig. Wanneer de eerste stappen in gezonder gedrag zijn gezet, moet het meest lastige gedeelte, het volhouden van gedrag, nog komen. Zogenaamde ‘wearables’ lijken potentie te hebben in het helpen van mensen bij het volhouden van gedrag, maar lijken dit nog niet helemaal waar te kunnen maken.

De technologieën van wearables geven mensen een gedetailleerd inzicht in verschillende aspecten van hun gezondheid, onder andere door het meten van dagelijkse fysieke activiteit in termen van bijvoorbeeld slaapkwaliteit, verbruikte calorieën of het aantal gezette stappen. Daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld nog meer gedetailleerde informatie geven over parameters met betrekking tot loop- en fietsactiviteiten zoals locatie, afgelegde afstand en snelheid.

De data die deze wearables produceren worden nog niet voldoende vertaald waardoor mensen hun nieuwe gedrag niet aanhouden. Hiervoor zouden de technologieën van wearables zich daarom naast ‘zelfregulatie’ features meer moeten richten op sociale features.

Literatuurverwijzing: Stragier, J. (2017). Physical activity in the digital age: an empirical investigation into the motivational affordances of online fitness communities. Gent: Universiteit Gent.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-0127 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving