Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical education's contribution to levels of physical activity in children and adolescents (2014)

dissertation

Auteur(s): Menno Slingerland

Toenemende prevalentie van overgewicht en obesitas onder jeugd wordt, in ieder geval ten dele, veroorzaakt door te weinig fysieke activiteit. Omdat ieder kind een groot deel van zijn of haar jeugdige leven op school doorbrengt kunnen scholen een centrale rol spelen in het tegengaan van deze bewegingsarmoede. Het meest voor de hand liggende schoolvak lijkt hierbij de lichamelijke opvoeding (LO) te zijn. De belangrijkste doelstelling van het schoolvak LO is immers om leerlingen dusdanig te motiveren en enthousiast te maken voor sport en bewegen zodat dit uiteindelijk resulteert in een actieve leefstijl, zowel buiten school als in het verdere leven. Daarnaast is LO tevens het enige verplichte schoolvak waar fysieke activiteit een centrale plek inneemt; de les zelf is in potentie ook een structurele bron van fysieke activiteit. Tot op heden bestaat onduidelijkheid over hoe groot de bijdrage van de LO aan dagelijkse fysieke activiteit feitelijk is, zeker wat betreft de Nederlandse situatie. De vraag die daarom centraal staat in dit proefschrift is in hoeverre het vak LO, zoals dat op dit moment gegeven wordt op basis- en voortgezet onderwijs, een bijdrage levert aan de fysieke activiteit van kinderen en adolescenten, zowel direct (de les als bron van fysieke activiteit), als indirect (motivatie voor een actieve leefstijl). Concluderend kan gezegd worden dat lessen LO, zeker in een geïntensiveerde vorm, een substantiële bijdrage zouden kunnen leveren aan de dagelijkse fysieke activiteit van leerlingen. Echter, zolang het wekelijkse aantal lessen LO niet is opgevoerd, zal LO met name beschouwd moeten worden als een belangrijke aanvulling op andere beweeginitiatieven in en rond de school.

Literatuurverwijzing: Slingerland, M. (2014). Physical education's contribution to levels of physical activity in children and adolescents: dissertation. Maastricht: Maastricht University.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-0071 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving