Spring naar content
Terug naar de kennisbank

‘Physical literacy’ (2018)

bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud

In 2017 is de ‘kwartiermakersgroep Physical Literacy’ gestart met een verkenning naar de meerwaarde van het begrip ‘Physical Literacy’ voor de Nederlandse sport- en beweegpraktijk. Deze whitepaper schetst de noodzaak van een aangescherpte koers in het stimuleren van sport en bewegen en beschrijft hoe Physical Literacy kan bijdragen aan deze nieuwe koers.

Literatuurverwijzing: Kwartiermakersgroep Physical Literacy (2018). ‘Physical literacy’: bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud. Ede: Kwartiermakersgroep Physical Literacy.

Omschrijving