Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Portfoliovoorstel lichamelijke opvoeding 1 voor havo/vwo (2004)

Met dit portfoliovoorbeeld voor LO1 wordt er een hulpmiddel geboden voor een manier van beoordelen bij lichamelijke opvoeding die beter past bij de bedoelingen van het programma dan de meest gangbare manieren. Van elk programmaonderdeel wordt aangegeven welke instrumenten en werkwijzen daarbij van nut kunnen zijn. Van elk programmaonderdeel wordt ook aangegeven welke eisen daar voor het PTA aan gesteld worden.

Literatuurverwijzing: Houthoff, D., Mossel, G. van, & Brouwer, B. (2004). Portfoliovoorstel lichamelijke opvoeding 1 voor havo/vwo. Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving