Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Positieve gezondheid in het mbo (2021)

Hoe we kijken naar gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk veranderd. Lange tijd keken we naar gezondheid als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid heeft het accent verlegd van ziekte naar veerkracht van de mens en naar wat het leven betekenisvol maakt. Wat betekent dit voor opleidingen die zich richten op gezondheid, vitaliteit en zorg? Zes roc’s slaan de handen ineen om het gedachtengoed van Machteld Huber in de onderwijspraktijk weg te zetten. Dit artikel beschrijft hoe het gedachtengoed van Positieve Gezondheid binnen zes rc’s geïmplementeerd gaat worden en hoe het onderzoek naar de opbrengsten van het proces en het programma wordt ingericht.

Literatuurverwijzing: Brouwer, S., Fix, M., & Bladel, B. van (2021, november). Positieve gezondheid in het mbo. LO Magazine 109 (pp. 6 - 7)

Omschrijving