Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Position paper ‘Naar een Centrum voor Veilige Sport’ analyse en aanbevelingen Kenniscentrum Sport inzake rapport Commissie De Vries (2018)

Organisatie(s): Kenniscentrum Sport

Eind 2017 schetste de Commissie De Vries een onthutsend beeld van seksueel misbruik in de sport. Tijdens het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer op 12 maart 2018 zijn visies ingebracht van diverse partijen welke maatregelen moeten worden genomen tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag in de sport.

In deze position paper van Kenniscentrum Sport wordt de nadruk gelegd op een onafhankelijk Centrum voor Veilige Sport, dat voor alle sporters (georganiseerd en ongeorganiseerd) beschikbaar is. Als bijlage is toegevoegd de mogelijke organisatie rondom het Centrum voor Veilige Sport.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport (2018). Position paper ‘Naar een Centrum voor Veilige Sport’ analyse en aanbevelingen Kenniscentrum Sport inzake rapport Commissie De Vries. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving