Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands /Potentiele gezondheidswinst en kosten effectiviteit van accijnsverhogingen op tabaksproducten en in (2005)

Het onderzoek dat in dit rapport is beschreven is uitgevoerd in het kader van het RIVM onderzoeksprogramma “Beleidsondersteuning Volksgezondheid en Zorg” (Programma 2). Het is een deelonderzoek binnen het project Tabaksontmoediging (V/260601). Het doel van dit project is om de gezondheidswinst van verschillende interventies te bepalen met het RIVM Chronische Ziekten Model en de kosteneffectiviteit daarvan te evalueren. Interventies gericht op jongeren zoals lesprogramma’s en accijnzen staan in dit rapport centraal.

Literatuurverwijzing: Baal, P.H.M. van, Vijgen, S.M.C., Bemelmans, W.J.E., Hoogenveen, R.T., & Feenstra, T.L. (2005). Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands /Potentiele gezondheidswinst en kosten effectiviteit van accijnsverhogingen op tabaksproducten en in. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving