Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Potenties van groen (2006)

de invloed van groen in en om de stad op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad

Generieke effecten van groen in en om de stad zijn met dit onderzoek in kaart gebracht. Voor twee van deze effecten zijn relevante aspecten beschreven en analyses uitgevoerd.
Een statistische analyse waarbij is gecorrigeerd voor etniciteit en sociaal economische status, naar prevalentie van overgewicht bij kinderen geeft aan dat de prevalentie van overgewicht in buurten met groen van voldoende omvang, significant lager is dan in vergelijkbare buurten zonder groen. De aanwezigheid van openbaar groen heeft een positief effect op de waardering van de woonomgeving en zo een positieve invloed op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan wijk of stad. Uitspraken over de relatie tussen groen en het binden van midden- en hoge inkomens middels een kwantitatief verhuismodel lijken mogelijk.

Literatuurverwijzing: Vreke, J., Donders, J., Langers, F., Salverda, I.E., & Veeneklaas, F.R. (2006). Potenties van groen: de invloed van groen in en om de stad op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad. Wageningen: Alterra.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0017 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving