Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Practijk der gymnastiek (1886)

handleiding ten gebruike bij het gymnastiek-onderwijs aan jongens van de lagere school

Historische collectie KVLO.

Literatuurverwijzing: Disse, J.S.G., & Labberté, L.D. (1886). Practijk der gymnastiek: handleiding ten gebruike bij het gymnastiek-onderwijs aan jongens van de lagere school. Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar.

Omschrijving