Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Praktijkgericht onderzoek met en voor docenten bewegingsonderwijs (2017)

In het project ‘Persoonlijke en sociale vorming in en door bewegingsonderwijs’ wordt praktijkgericht onderzoek gedaan waarbij gebruik wordt gemaakt van co-creatie: docenten bewegingsonderwijs, opleidingsdocenten van de Halo en onderzoekers van het lectoraat Sportpedagogiek proberen samen een programma of methode te ontwikkelen om in de lessen bewegingsonderwijs op systematische wijze bij te dragen aan de persoonlijke en sociale vorming van leerlingen. Dit artikel gaat over die samenwerking.

Literatuurverwijzing: Luderus, A., & Jacobs, F.M. (2017, juli). Praktijkgericht onderzoek met en voor docenten bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 32-34)