Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda voor sport en bewegen (2021)

uitdagingen en prioriteiten voor de sportprofessional

Deze kennis- en innovatiegenda vormt een samenvatting van de maatschappelijke uitdagingen en kennisbehoefte op het gebied van sport en bewegen. Vier thema’s staan daarbij centraal: Nederland in beweging, vaardig in sport en bewegen, meervoudige waarde van sport en bewegen en technologie als vloek en als zegen bij sport en bewegen.

Literatuurverwijzing: (2021). Praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda voor sport en bewegen: uitdagingen en prioriteiten voor de sportprofessional. Lectoratenplatform Sport & Bewegen.

Omschrijving